Korvaustunti

Korvaustunnin varaus edellyttää että olet ilmoittaunut poissaolosta viimeistään soittutuntia edeltävänä päivänä.